Lørdag den 17. november - lørdag den 15. december 2018

 

"VÆRKER PÅ PAPIR #2"

STEFFAN HERRIK - ELSE DUEDAHL - VIBEKE NØRGAARD RØNSBO

JENS CHR. JENSEN m. fl.

 

Steffan Herrik: "Gumozo-skitser", mixed media på papir, 28 x 22 cm

I udstillingen vises grafik og maleri på papir af STEFFAN HERRIK, malerier i akryl og tusch på papir af ELSE DUDAHL, tegninger af VIBEKE NØRGAARD RØNSBO, samt reliefværker fremstillet af papir af JENS CHR. JENSEN og af den tyske kunstner HANS JÜRGEN SIMON.

Udstillingen, der varer til og med lørdag den 15. december 2018, er den anden af efterårets to små udstillinger med værker på eller af papir. Næsten alle de kunstnere, som galleriet har udstillet gennem årene, har skabt en væsentlig del af deres kunst ved hjælp af papir - mange i form af grafiske arbejder, tegning, maleri, collage eller skulpturelle objekter. Papir er et billigt velkendt dagligdags materiale, der er lettilgængeligt for alle. Selv om papir naturligvis forekommer i mange kvaliteter - og generelt repræsenterer en vis skrøbelighed - har professionelle kunstnere ved deres brug af papir gang på gang vist, at god kunst ikke nødvendigvis er betinget af materialernes pris og beskaffenhed. De to udstillinger søger ved hjælp af udvalgte værker fra nogle af galleriets faste udstillere at underbygge denne påstands rigtighed.