Bøger

Jens Chr. Jensen - "FRA EN NY KANT"

Bogen, der udkom den 20. februar 2019, er på 116 sider. Med en informativ tekst og et væld af gode fotos illustreres udviklingen og spændvidden i de mange udtryksformer og materialer, som gennem en lang årrække har karakteriseret kunstnerens særegne produktion. Nye skulpturelle variationer i brugen af genbrugsmaterialer indenfor alt fra små assemblager til stedspecifikke landartprojekter præsenteres i et flot og læsevenligt layout.

Tekstafsnittene er på både dansk og engelsk.

Külli Suitso - "HELLMET - Mellem krig og fred"

Bogen er et moralsk og politisk statement, beskrevet gennem en række tekster af primært estiske kulturpersoner samt flotte gengivelser af Küllis malerier fra serien med motiver af militærhjelme i usædvanlige sammenstillinger.

Bogen er på 114 sider, og alle tekster er på estisk, engelsk og dansk. 2017

Ken Denning - "25 HØJSKOLESANGE"

I et samarbejde med operasanger Jesper Buhl har kunstneren udvalgt 25 sange fra den danske højskolesangbog. Alle sangteksterne er gengivet med en kommentar og en illustration - fremstillet specielt til bogudgivelsen af Ken denning.

Bogen er trykt i 2018 og er på 112 sider

 

Ken Denning - "UNDERVEJS"

Bogen indeholder gengivelser af en væsentlig del af kunstnerens produktion (i form af tegning, maleri på lærred, papir og træ samt grafiske arbejder) fra 2016.

Udgivet af Museum Sønderjylland, 2017 

Vibeke Nørgaard Rønsbo - "BREVSTEMMER"

Bogen, der er på 195 sider, opsummerer kunstnerens undersøgelser af håndskriftens betydning i det digitale samfund, og er fyldt med eksempler på håndskrevne breve fra deltagere i det 6 år lange borgerinddragende kunstprojekt.

Udgivelsesår: 2018

Vibeke Nørgaard Rønsbo - "AT TÆNKE MED HÆNDERNE - AT LYTTE MED ØJNENE"

Bogen, der er på 84 sider, giver et fyldigt indblik i Vibekes kunstneriske produktion.

Alle tekster er på engelsk og dansk. 2017