2021

Fra medio marts 2020 til 1. april 2021 har galleriets udstillingsaktiviteter været påvirket af de nationale restriktioner i forbindelse med den globale corona-pandemi. F.eks har det været nødvendigt at aflyse og flytte planlagte udstillinger, samt at holde helt lukket i næsten 4 måneder omkring årsskiftet.

I starten af 2021 blev også Gallerisammenslutningens årlige kunstmesse Art Herning, der oprindelig skulle være afholdt den 29. - 31. januar, udsat til den 13. - 15. maj, men forinden helt aflyst.

2. oktober - 30. oktober 2021

GRIT SAUERBORN

"IM EINKLANG" 

Malerier, monotypier og tegninger

Udstillingen var Grit Sauerborns anden udstilling i galleriet. Her vistes et udvalg af hendes nyeste malerier og tegninger, som er blevet til siden den første udstilling i 2019.

Udgangspunktet for Grit Sauerborns kunstneriske virke er fortsat forholdet mellem en ydre materialitet (de fysiske og lanskablige omgivelser som hun lever i dagligt og på rejser) og de indre erkendelser, som udspringer heraf. Dette resulterer i abstrakte motiver i såvel malerier, tegninger, collager og grafik.

 21. august - 18. september 2021

INGRID DUCH

"MYTOLOGISKE FRAGMENTER" 

Malerier og monotypier

Ingrid Duch har tre gange tidligere udstillet i galleriet, medens det havde adresse i Horsens. Sidste gang var i 2010, så i den aktuelle udstilling vistes foruden helt nye malerier fra i år også et udvalg af værker fra de mellemliggende år.

Ud over malerierne, der som tidligere var udført i ægtempera på lærred, vistes også nogle smukke farve-monotypier (tryk i ét eksemplar).

7. maj - 12. juni 201

JENS CHR. JENSEN - KÜLLI SUITSO

 

Galleriet viste to nye udstillinger på samme tid: “Livsformer” med nye oliemalerier af den estiskfødte billedkunstner KÜLLI SUITSO og “Hen- og tilbagerejse” med nye assemblager og skulpturer af billedkunstneren JENS CHR. JENSEN, Ikast.
Trods en væsensforskellig brug af udtryksmidler og indholdsmæssig tilgang var der i begge kunstneres udstillede arbejder et klart fokus på det enkelte værks æstetiske og kompositoriske kvaliteter.

"Maskin-gumozo", blåpatineret bronze, h: 29 cm.

1. - 24. april 2021

STEFFAN HERRIK

"ORNITOMORFE OBSERVATIONER"

 

Årets første udstilling var en lille, men yderst indholdsrig udstilling med i alt 46 værker. Her kunne man opleve hvorledes kunstnerens underfundige fantasi endnu engang var “gået grassat” og havde resulteret i en mangfoldighed af fuglelignende dæmoniske væsner - udtrykt i grafik og maleri på papir, keramiske unika dekorationer samt skulpturer i patineret jern og bronze.