2021

Fra medio marts 2020 til 1. april 2021 har galleriets udstillingsaktiviteter været påvirket af de nationale restriktioner i forbindelse med den globale corona-pandemi. F.eks har det været nødvendigt at aflyse og flytte planlagte udstillinger, samt at holde helt lukket i næsten 4 måneder omkring årsskiftet.

I starten af 2021 blev også Gallerisammenslutningens årlige kunstmesse Art Herning, der oprindelig skulle være afholdt den 29. - 31. januar, udsat til den 13. - 15. maj, men forinden helt aflyst.

13. november - 11. december 2021

OTTO BECKMANN

Raderinger og malerier

Udstillingen var kunstnerens anden i galleriet. Her vistes et bredt udvalg af små malerier og grafiske værker, som er blevet til siden den første udstilling i 2019.

Motiver fra den nordfrisiske kyst, havne og skibsfart er tilbagevendende temaer i Otto Beckmanns værker. Ofte veksler eller kombineres disse med poetisk forenklede gengivelser af naturfænomener og brugsting fra de nære omgivelser. Altid udført ved en teknisk eksperimenterende tilgang til både de grafiske og de maleriske virkemidler.

2. oktober - 30. oktober 2021

GRIT SAUERBORN

"IM EINKLANG" 

Malerier, monotypier og tegninger

Udstillingen var Grit Sauerborns anden udstilling i galleriet. Her vistes et udvalg af hendes nyeste malerier og tegninger, som er blevet til siden den første udstilling i 2019.

Udgangspunktet for Grit Sauerborns kunstneriske virke er fortsat forholdet mellem en ydre materialitet (de fysiske og lanskablige omgivelser som hun lever i dagligt og på rejser) og de indre erkendelser, som udspringer heraf. Dette resulterer i abstrakte motiver i såvel malerier, tegninger, collager og grafik.

Horsens Lokal TV, optog på åbningsdagen en lille improviseret præsentationsvideo om udstillingen. Se den ved at klikke her:

 21. august - 18. september 2021

INGRID DUCH

"MYTOLOGISKE FRAGMENTER" 

Malerier og monotypier

Ingrid Duch har tre gange tidligere udstillet i galleriet, medens det havde adresse i Horsens. Sidste gang var i 2010, så i den aktuelle udstilling vistes foruden helt nye malerier fra i år også et udvalg af værker fra de mellemliggende år.

Ud over malerierne, der som tidligere var udført i ægtempera på lærred, vistes også nogle smukke farve-monotypier (tryk i ét eksemplar).

7. maj - 12. juni 201

JENS CHR. JENSEN - KÜLLI SUITSO

Galleriet viste to nye udstillinger på samme tid: “Livsformer” med nye oliemalerier af den estiskfødte billedkunstner KÜLLI SUITSO og “Hen- og tilbagerejse” med nye assemblager og skulpturer af billedkunstneren JENS CHR. JENSEN, Ikast.
Trods en væsensforskellig brug af udtryksmidler og indholdsmæssig tilgang var der i begge kunstneres udstillede arbejder et klart fokus på det enkelte værks æstetiske og kompositoriske kvaliteter.

"Maskin-gumozo", blåpatineret bronze, h: 29 cm.

1. - 24. april 2021

STEFFAN HERRIK

"ORNITOMORFE OBSERVATIONER"

Årets første udstilling var en lille, men yderst indholdsrig udstilling med i alt 46 værker. Her kunne man opleve hvorledes kunstnerens underfundige fantasi endnu engang var “gået grassat” og havde resulteret i en mangfoldighed af fuglelignende dæmoniske væsner - udtrykt i grafik og maleri på papir, keramiske unika dekorationer samt skulpturer i patineret jern og bronze.

Del siden